New items
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Inżynieria oprogramowania
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014