New items
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Walki powietrzne w obrazach
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice