Nowości
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Europejska armia kalifatu : centrum supersieci. T. 1,
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE