New items
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice, testy
Szkolenie z miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.0.1(B)
Kontrola służb specjalnych w Polsce