New items
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Konflikt w organizacji : style postępowania
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego