New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
50 praw marketingu Kotarbińskiego
Angielskie idiomy, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy fachowe przydatne w dyplomacji i służbie wojskowej
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa