New items
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
Praca zdalna : praktyczny przewodnik