New items
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy