New items
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
BHP w oświacie
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji