Nowości
Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Wojna o wolność 1920. T. 1,
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania