Nowości
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Tymczasowa instrukcja o organizacji i ocenie strzelań z przeciwokrętowych systemów rakietowych
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)