New items
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994-2000