Nowości
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli