Nowości
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Konflikt w organizacji : style postępowania
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice