New items
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Hakowanie sztucznej inteligencji
Instrukcja funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IFSZJ - 2021) : DU-3.3.0.2