Nowości
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2