New items
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego