New items
Voyage planning
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice