New items
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Hakowanie sztucznej inteligencji
Centrum - peryferia - naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1