New items
Statystyka stosowana : krótki kurs
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Cz. 2,
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw : kontekst niezawodności
Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia