New items
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Obrona cywilna w Polsce : współczesność i perspektywy
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień