New items
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Prawo cywilne - zobowiązania, spadki w pigułce
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa