New items
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka