Nowości
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki
Zmierzch Europy
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19