New items
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe