New items
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice