New items
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Przeciwdzałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym : DD-3.15(C)