New items
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1
Biologiczne podstawy psychologii
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce: zarys problematyki