Nowości
Mściciel: ostatni snajper
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice