New items
Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania
Dziewczyny z powstania
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)