Nowości
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje