New items
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Przygotowanie żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień