Nowości
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Plan Marshalla : postawić świat na nogi
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego
Complicity and the Law of International Organizations : Respobsibility for Human Rights and Humanitarian Law Violations in UN Peace Operations