New items
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Voyage planning and weather
Propedeutyka bezpieczeństwa : filozofia, nauka, fenomen
Obliczenia kwantowe dla każdego
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo