New items
Wymiana ciepła
SolidWorks 2020 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1
Mikroekonomia
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych