Nowości
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Sposoby zabezpieczania dokumentów
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka