New items
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej