New items
Angielskie idiomy, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy fachowe przydatne w dyplomacji i służbie wojskowej
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
In company 3.0 supply chain management student's book B1-B2: english for specific purposes