New items
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Tymczasowa instrukcja o organizacji i ocenie strzelań z przeciwokrętowych systemów rakietowych
Inżynieria oprogramowania