New items
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Misja: pokój
Walka radioelektroniczna w radiolokacji : podręcznik akademicki : praca zbiorowa