Nowości
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Churchill i Stalin : toksyczni bracia
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe