New items
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Wojna o wolność 1920. T. 2,
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji