Nowości
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Wiedza : kluczowy element kapitału niematerialnego sił zbrojnych
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 1
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem