New items
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
ADR 2019-2021 / [red. zespół ekspertów]
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Zasady eksploatacji polowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na napięcie do 1KV wykonywanie sprawdzeń okresowych pomiarów i badań : DTU-4.22.4.01
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych