Nowości
Centrum - peryferia - naród : uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice