Nowości
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Konflikt w organizacji : style postępowania