New items
Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego : praca zbiorowa
Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne