New items
Metody zapobiegania przestępczości
Wzory pilnych meldunków i zapotrzebowań radiowych stosowanych w działaniach lądowych : DU-3.0.3(B)
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw : kontekst niezawodności
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Wybrane definicje i konstrukcje geometryczne : planimetria i stereometria