Nowości
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego