New items
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych