New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Historia ustroju i prawa Polski w pigułce
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych