Nowości
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
BHP w oświacie
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE